espiral


espiral
es|pi|ral Mot Agut Adjectiu invariable

Diccionari Català-Català . 2013.

Sinónimos: